Värdelöst Vetande

Wake Island-rallen
Wake Island-rallen var en fågel som fick ett sorgligt slut. Den utrotades för att svultna japanska soldater åt upp de sista kända individerna under andra världskriget.

Wendy
Namnet Wendy dök upp för första gången någonsin i boken Peter Pan.

William Pickering (1855-1938)
Denne framstående amerikanske astronom gjorde mycket för att avliva myten om kanalerna på Mars. Men 1924 framlade han en förklaring till några svarta fläckar i månkratern Eratostenes, som kom världen att häpna. De berodde, sade han, på väldiga insektssvärmar på månen. En astronom på månen, påpekade han, skulle ha sett liknande svarta fläckar på amerikanska prärien och deras förklaring skulle helt enkelt vara buffelhjordarna som strök fram där på 1800-talet.

William Thomson ( 1824-1907)
Denne irländare, mer känd som Lord Kelvin, var en mångsidig och med rätta världsberömd materieforskare som gav oskattbara bidrag till värmeläran och elektricitetsforskningen. 1897 påstod han att jorden inte kunde ha burit liv i mer än 20 miljoner år - trots geologiska fynd av fossiler. När han under sina senare år fick läsa och höra om radioaktiviteten bestred han dess verkningar. Han avvisade också den elektromagnetiska ljusteorin och ljustrycket. " Underliga och snillrika hypoteser, men ogrundade", tyckte han.

Winston Churchill
Winston Churchill föddes på en damtoalett.

En del av Goxa.se

© 2019 Goxa.se/Värdelöst vetande


Tidskrifter   Frimärken - Filateli   Svenska fjäll  Vojmådalen   Dagstidningar online   Sportgrodor   Webringar   Älg - skogens konung   Dikanäs - Kittelfjäll   Telefonnummer   Roliga bilder   Topplistor   Webblandning   Roliga historier   Dinmamma historier